Graving ved Nedre bomvei

 

Mange har lagt merke til gravingen nedenfor Nedre bomvei. Gravingen skyldens ny vann- og kloakkledning som NVA holder på å legge. De første 1100 meterne planlegges å være ferdig til påske. Se bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ligger en god del masse i terrenget, og dype grøfter gjør det litt vanskelig å følge de vanlige stiene til hyttene som er berørt. Vi håper det raskt blir fyllt på i grøfter, slik at vi kommer tilbake til "normalen". Bildene er tatt 3. februar, cirka 100 meter etter den nye hytta på tomt A12.