Har du ikke vann på hytta, kan det være fryst

Det har vært flere som har meldt om at de ikke har vann på hytta for tiden. Ole Anton Jokerud sjekket Seterbekken vannverk på søndag 12.02.17, da var bassenget helt fullt. Så hvis det er noen som ikke får vann til hytten sin er det da sannsynligvis frosset et sted. 

Det er blitt laget en del nye veier til hyttene, disse nye veiene går over enkelte ledninger, og da går telen rett ned, vannledningene på Norehammeren går sjelden dypere enn 50 cm.

Hvis du har problemer med vannet kan det være lurt å kontakte Ole Anton Jokerud i Krøderen rør, han har veldig god kjennskap til systemet på Norehammeren.