Ved bortfall av vann

Info: Ved bortfall av vann fra Seterbekken vannverk er det formann i styret Kjell-Eric Andersen som skal kontaktes: tlf: 90977964.