Jordskifte rettsak

Videre fremdrift i jordskiftesaken


Tirsdag 4.9 ble det avholdt informasjonsmøte i Drammen.

 

Informasjon rundt den videre fremdriften i saken vil bli kommunisert på e-post, ettersom vi ikke ønsker å gå ut med opplysninger offentlig som kan skade vår sak.