Generellt

Fremdrift på veiutbygging

Angående fremdriften på utbygging av vei og grøfter på Norehammaren

Oppdatering 12.juni 2020

Ola Nore kan sende ut fakturaene for anleggsbidrag når "veiene er ferdig". Anders Strand er klar over kravene om at veiene må godkjennes, så enten denne eller neste uke vil han sende søknad om ferdigattest på de veiene som faktisk er ferdig. Styrets leder Kjell-Eric Andersen har forstått det sånn at godkjenningen av disse søknadeneer en rask prosess. Det kan bety at vi har godkjenning av et utvalg veier innen utgangen av juni. 

Når ferdigattesten foreligger, da er veien godkjente / ferdige, og Nore har grunnlag for å fakturere oss for anleggsbidrag. Beløpet er i prinsippet fastsatt i dommen fra Jordskifteretten. Etter denne dommen falt har det kommet en revidert reguleringsplan for Norehammeren. I denne revideringen kom det inn flere hyttetomter enn det som var tilfelle ved domsavsigelsen. Det kan derfor være grunnlag for å mene at anleggsbidragene må justeres for de endringene som skjedde gjennom den reviderte reguleringsplanen. Det jobbes med å finne ut av dette.

 

Oppdatering 20. Mai 2020.

Strand og Enger har gravd mange meter med grøfter og grovlaget mange meter vei nå i vinter. Grunnen til at det nå har vært en stopp i arbeidene er at det har vært så bløtt nå i vårløsningen, slik at effektiv drift har vært vanskelig å gjennomføre. Nå som snøen er i ferd med å forsvinne og det tørker opp tenker de oppstart med oppussing av grøfte traseer og veier nå til uken. Strand og Enger prioriterer nå først og fremst oppussing og ferdigstillelse av det som er påbegynt, før de starter videre graving av hoved grøfter med vann og avløp.

Fremdriften videre er at veier og hovedløper skal sluttføres i løpet av 2020. Da det gjelder påkoblinger av VA vil dette bli tatt fortløpende etter som anlegget er driftsklart, og Strand og Enger har fått klarsignal av lednings eiere.