Generellt

Generalforsamling for Norefjell Hytteeierforening

Tirsdag 24. april kl.18.00 blir det avholdt generalforsamling for Norefjell Hytteeierforening i Ullern meninghetssenter.

I henhold til vedtektene §5 siste ledd skal innspill til generalforsamlingen være styret i hende innen 1.februar i inneværende år.

Innkalling til generalforsamling med møteplan, revidert regnskap, årsberetning, innkomne forslag og budsjett blir sendt ut 2 uker før generalforsamling avholdes.

 

Styret