Generellt

Generalforsamling Norefjell hytteeierforening

Hei hytteeiere på Norehammeren.
 
 
Generalforsamling i Norefjell hytteeierforening blir 17. april i år (skjærtorsdag). Innkallelse med møteplan, revidert regnskap, årsberetninger, innkomne forslag og budsjett vil bli sendt ut minimum to uker før den tid. Vi ber deg allerede nå holde av datoen, slik at flest mulig kan delta.
 
Viktig: Forslag til saker som skal tas opp på generalforsamlingen må være styret i hende 15. februar.
 
 
For siste nytt, følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/norefjellhytteeierforening/  
 
 
Vennlig hilsen styret i Norefjell hytteeierforening
v/ sekr. Jonas Mjaaland
tlf: 92812394